Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3482. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu B-8 Zgornje Perovo, stran 5380.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je župan Občine Kamnik 7. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu B-8 Zgornje Perovo
I
Župan Občine Kamnik odreja javno razgrnitev osnutka odloka o zazidalnem načrtu B-8 Zgornje Perovo.
II
Javna razgrnitev osnutka odloka o zazidalnem načrtu B-8 Zgornje Perovo se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javna razgrnitev bo na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24 v II. nadstropju in v prostorih Šolskega centra Rudolfa Maistra, Novi trg 41a in bo trajala 30 dni.
III
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava.
Pripombe in predloge ter stališča podajo zainteresirane fizične in pravne osebe v času javne razgrnitve na mestu razgrnitve v pismeni obliki, oziroma jih v pismeni obliki posredujejo Občini Kamnik, Oddelku za okolje in prostor.
O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena Krajevna skupnost Novi trg naknadno.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0013/97
Kamnik, dne 7. okrobra 1998.
Župan
Občine Kamnik
Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost