Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3469. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998, stran 5336.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 34. seji dne 29. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka, ki se glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1998 znašajo 320,364.360 SIT in se razporedijo za:
----------------------------------------------------------------
                               SIT
financiranje zagotovljene porabe           242,591.000
financiranje drugih dogovorjenih nalog        71,506.360
stalna proračunska rezerva               1,590.000
tekoča proračunska rezerva               4,677.000
----------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40502-3/98
Dol pri Ljubljani, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost