Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica, spremenjene in dopolnjene aprila 1998, stran 5329.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Borovnica (Uradne objave Našega časopisa, marec 1995) v skladu z 10. členom statuta Občine Borovnica na seji dne 17. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica, spremenjene in dopolnjene aprila 1998
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembo in dopolnitev sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 (Uradne objave Našega časopisa, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 3/98) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 (Uradne objave Našega časopisa, št. 4/87, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 3/98) – v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica.
Sprememba in dopolnitev se nanaša na razširitev pokopališča v Borovnici in razširitev območja za oskrbne dejavnosti v središču naselja.
2. člen
(sprememba in dopolnitev dolgoročnega plana)
V prvem stavku zadnjega odstavka poglavja 4.1.4 Komunalne dejavnosti se površina 0,6 ha nadomesti z 0,78 ha.
3. člen
(sprememba in dopolnitev kartografske dokumentacije)
V kartografski dokumentaciji v merilu 1: 5000, ki je identična za dolgoročni in srednjeročni plan, se spremeni in dopolni list Vrhnika 49.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066/3-3/5-34/98
Borovnica, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Borovnica
Marjan Kržič l. r.

AAA Zlata odličnost