Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3461. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci, stran 5328.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/94, 37/85, 26/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na 56. seji dne 9. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov na območju Občine Beltinci zaradi uskladitve ureditvenih meja naselij s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97 in 59/98 – v nadaljnjem besedilu: planski akti).
2. člen
Skladno s planskimi akti, navedenimi v 1. členu tega odloka se spremenijo meje območij vseh naselji v Občini Beltinci, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji za ravninski del Občine Murska Sobota (Uradne objave, št. 23/91).
3. člen
Skladno s planskimi akti, navedenimi v 1. členu tega odloka se spremenijo meje območja obdelave zazidalnega načrta za naselje Dokležovje, sprejetega z odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za naselje Dokležovje (Uradne objave, št. 31/86).
Na vseh območjih, ki so s spremembami planskih aktov priključena naselju Dokležovje, razen na območju Za ogradi in Osredek (ob nasipu) so dopustni posegi pod pogoji, navedenimi v 4. in 5. členu odloka o zazidalnem načrtu za naselje Dokležovje.
Na območjih Za ogradi in Osredek posegi niso dopustni do celostne spremembe zazidalnega načrta.
4. člen
Skladno s planskimi akti, navedenimi v 1. členu tega odloka se dopolnijo meje poselitvenega območja naselja Ižakovci, ki se ureja z odlokom o sprejetju zazidalnega načrta in prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje naselje Ižakovci (Uradne objave, št. 20/89).
Na parcelah št. 1018 in 1019 k.o. Ižakovci so dopustni posegi pod pogoji iz 7. člena odloka o sprejetju zazidalnega načrta in PUP za naselje Ižakovci.
Na drugih območjih, ki so s spremembami planskih aktov priključena naselju Ižakovci, posegi niso dopustni do celostne spremembe obstoječega izvedbenega akta.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 078/98
Beltinci, dne 9. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost