Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3460. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za ZS del naselja Lipovci, stran 5328.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Beltinci na 56. seji dne 9. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu za ZS del naselja Lipovci
1. člen
Sprejme se dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za SZ del naselja Lipovci (Uradni list RS, št. 30/96).
2. člen
Dopolnitev se nanaša na dodatno grafično prilogo s prikazom funkcionalnih zemljišč, ki postane sestavni del grafičnih prilog, navedenih v 2. členu osnovnega odloka.
3. člen
Dopolni se 9. člen odloka, in sicer se doda besedilo:
“Velikost funkcionalnih zemljišč k posameznim objektom je razvidna iz grafične priloge – Funkcionalna zemljišča v merilu 1:1000.
Funkcionalno zemljišče sega najmanj 2 m od fasade pri stanovanjskih objektih in pritiklinah ter 3 m pri gospodarskih objektih. Širina dovozne poti je 3 m.
4. člen
Dopolnijo se grafične priloge z vnosom objekta na parc. št. 10/5, k.o. Lipovci.
5. člen
Te dopolnitve odloka pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 076/98
Beltinci, dne 9. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

AAA Zlata odličnost