Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1998 z dne 16. 10. 1998

Kazalo

3456. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-A), stran 5317.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-A)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (ZCMDS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. septembra 1998.
Št. 001-22-92/98
Ljubljana, dne 8. oktobra 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O ČLANSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE V MEDNARODNEM DENARNEM SKLADU (ZCMDS-A)
1. člen
V zakonu o članstvu Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu (Uradni list RS, št. 2/93) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za vplačilo kvote zagotovi Banka Slovenije, sredstva za vplačilo vseh drugih obveznosti do Sklada iz naslova dodeljenih posebnih pravic črpanja pa se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.“
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/93-8/3
Ljubljana, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost