Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3454. Odločba o dopolnitvi odločbe o seznamu mamil, stran 5307.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o proizvodnji in prometu mamil (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O Č B O
o dopolnitvi odločbe o seznamu mamil
1
V odločbi o seznamu mamil (Uradni list RS, št. 5/98) se 1. točka dopolni z naslednjimi zaporednimi številkami:
230.  Aminoreks      2-amino-5-fenil-2-oksazolin
231.  Brotizolam      2-bromo-4-(o-klorfenil)
              -9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-
              triazolo [4,3-a] [1,4] diazepin
232.  Etriptamin      3-(2-aminobutil) indol
233.  Mezokarb       3-(α-metilfenetil)-N-
              (fenilkarbamoil) sidnon imin
234.  Metkatinon      2-(metilamino)-1-fenilpropan-
              1-on
2
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 515-05/97-2
Ljubljana, dne 1. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost