Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3453. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, stran 5307.

Na podlagi prvega odstavka 52. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate
1. člen
V odloku o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 56/98) se 5. člen dopolni, tako da se za drugim doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
‘Vrednost premoženja, na seznam iz prvega odstavka tega člena uvrščenega javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., se izračuna tako, da se od vrednosti premoženja, ugotovljenega iz konsolidirane bilance, odračuna vrednost železniške infrastrukture. Tako vrednost premoženja določenega skladno z odstotnim deležem, določenim v seznamu iz prvega odstavka tega člena, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam, predstavlja premoženje prometne dejavnosti zadevnega podjetja. Ugotovitveni sklep o vrednosti premoženja iz tega odstavka izda minister za promet in zveze.’
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-03/98-4
Ljubljana, dne 1. oktobra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost