Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3448. Spremembe in dopolnitve odloka o določitvi enot in števila članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Videm, stran 5303.

Na podlagi 19. člena zakona o loklani samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/96, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 19. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95, Uradni list RS, št. 23/97 in 49/98) je svet Občine Videm na seji dne 29. 9. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A
o določitvi enot in števila članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Videm
1. člen
V odloku o določitvi enot in števila članov krajevnih skupnosti v Občini Videm (Uradni list RS, št. 63/98 z dne 18. 9. 1998 se prva, druga, tretja, peta in sedma alinea 2. člena spremenijo in dopolnijo, tako da glasijo:
»– Krajevna skupnost Videm pri Ptuju
Svet krajevne skupnosti ima sedem članov. V krajevni skupnosti se določi 6 volilnih enot.
1. Volilna enota obsega naselja: Videm pri Ptuju in del Dravinjskega vrha (od hišne številke 1 do 3/d in od 55 do vključno 74) in se volita dva člana.
2. Volilna enota obsega naselje Dravinjski vrh od hišne št. 4 do 12/b in del naselja Majski vrh (hišna št. 29/a) in se voli en član sveta.
3. Volilna enota obsega naselje Šturmovci in se voli en član.
4. Volilna enota obsega naselje Ljubstava in se voli en član.
5. Volilna enota obsega naselje Majski vrh (od hišne številke 8 do 45, brez hišne številke 29/a) in se voli en član.
6. Volilna enota obsega naselje Dravinsjki vrh (od hišne št. 13 do 54) in se voli en član.
Krajevna skupnost Sela
Svet krajevne skupnosti ima pet članov. V krajevni skupnosti se določi 5 volilnih enot.
1. Volilna enota obsega naselje Sela in se voli en član.
2. Volilna enota obsega naselje Trnovec in se voli en član.
3. Volilna enota obsega naselje Barislovci in se voli en član.
4. Volilna enota obsega del naselja Zgornja pristava od hišne št. 39 do 53 in se voli en član.
5. Volilna enota obsega del naselja Popovci od hišne št. 17 do vključno 30 in se voli in član.
Krajevna skupnost Dolena
Svet krajevne skupnosti Dolena ima pet članov sveta. V krajevni skupnosti se določijo 3 volilne enote.
1. Volilna enota obsega naselje Dolena in se volita dva člana.
2. Volilna enota obsega del naselja Zgornja Pristava od hišne št. 1 do vključno 38 in se volita dva člana.
3. Volilna enota obsega del naselja Popovci od hišne št. 1 do vključno 16 in se voli en član.
Krajevna skupnost Tržec
Svet krajevne skupnosti Tržec ina pet članov sveta. V krajevni skupnosti se določita 2 volilni enoti.
1. Volilna enota obsega naselje Jurovci in se volita dva člana.
2. Volilna enota obsega naselje Tržec in del naselja Majski vrh (od hišne številke 1 do 7) in se volijo trije člani.
Krajevna skupnost Soviče–Dravci–Vareja
Krajevna skupnost ima pet članov sveta. V krajevni skupnosti so določene 3 volilne enote.
1. Volilna enota obsega naselje Soviče in se volita dva člana.
2. Volilna enota obsega naselje Dravci in se voli en član.
3. Volilna enota obsega naselje Vareja in se volita dva člana.«
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začno veljati takoj, objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-10/98
Videm, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost