Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3442. Statutarni sklep, stran 5301.

Na podlagi 18. in 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, in Uradni list RS, št. 26/97, 70/97, 10/98) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 31. seji dne 24. 9. 1998 sprejel naslednji
S T A T U T A R N I S K L E P
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem statutarnim sklepom se določi ime in območje krajevnih skupnosti v Občini Škofja Loka ter število članov sveta v posamezni krajevni skupnosti.
II. IME IN OBMOČJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
2. člen
Na območju Občine Škofja Loka so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti, ki obsegajo območja naslednjih naselij oziroma ulic:
Bukovica–Bukovščica: Tomaž nad Praprotnim, Praprotno, Spodnja Luša od h. št. 1–13, Stirpnik, Bukovica, Ševlje, Knape, Pozirno, Bukovščica, Strmica;
Godešič: Godešič;
Kamnitnik: Cesta talcev – del h. št. 4, 6, 6a, 10 in 12, Demšarjeva cesta, Kamnitnik, Kidričeva cesta – del do h. št. 22, Koširjeva cesta, Ljubljanska cesta – del do h. št. 8, Partizanska cesta, Potočnikova ulica, Sorška cesta, Stara cesta, Suška cesta, Šolska ulica, Tavčarjeva ulica, Kapucinski trg – del h. št. 4, 6–9, Pod Plevno;
Lenart nad Lušo: Lenart nad Lušo, Rovte v Selški dolini, Spodnja Luša – del h. št. 14 dalje, Zgornja Luša;
Log: Brode, Bukov vrh nad Visokim, Gabrk, Gabrška gora, Kovski vrh, Log nad Škofjo Loko, Na Logu, Valterski vrh, Visoko pri Poljanah;
Reteče–Gorenja vas: Gorenja vas–Reteče, Reteče;
Stara Loka–Podlubnik: Binkelj, Crngrob, Križna gora, Moškrin, Papirnica, Pevno, Stara Loka, Cesta talcev – del razen h. št. 4, 6, 6a in 12, Groharjevo naselje, Podlubnik, Trnje, Vešter, Virlog;
Sv. Duh: Dorfarje, Forme, Grenc, Sv. Duh, Virmaše;
Škofja Loka–Mesto: Sv. Andrej, Sv. Ožbolt, Podpulfrca, Puštal, Sv. Barbara, Blaževa ulica, Cankarjev trg, Grajska pot, Studenec, Fužinska, Klobovsova ulica, Kopališka ulica, Mestni trg, Novi svet, Kapucinski trg – del razen h. št. 4, 6–9, Poljanska cesta, Spodnji trg, Vincarje;
Trata: Draga, Gosteče, Hosta, Lipica, Pungert, Trata, Suha, Frankovo naselje, Hafnerjevo naselje, Kidričeva cesta – del od h. št. 23 dalje, Ljubljanska cesta – del od h. št. 9 dalje;
Zminec: Bodovlje, Breznica pod Lubnikom, Florjan nad Zmincem, Gabrovo, Sv. Petra hrib, Sopotnica, Staniše, Zminec;
III. ŠTEVILO ČLANOV SVETA V POSAMEZNI KRAJEVNI SKUPNOSTI
3. člen
Svet posamezne krajevne skupnosti šteje naslednje število članov:
– Svet krajevne skupnosti Bukovica–Bukovščica šteje deset članov;
– Svet krajevne skupnosti Godešič šteje sedem članov;
– Svet krajevne skupnosti Kamnitnik šteje enajst članov;
– Svet krajevne skupnosti Lenart nad Lušo šteje sedem članov;
– Svet krajevne skupnosti Log šteje sedem članov;
– Svet krajevne skupnosti Reteče–Gorenja vas šteje sedem članov;
– Svet krajevne skupnosti Stara Loka–Podlubnik šteje enajst članov;
– Svet krajevne skupnosti Sv. Duh šteje devet članov;
– Svet krajevne skupnosti Škofja Loka–mesto šteje petnajst članov;
– Svet krajevne skupnosti Trata šteje petnajst članov;
– Svet krajevne skupnosti Zminec šteje sedem članov.
IV. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta statutarni sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/95
Škofja Loka, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost