Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1997, stran 5300.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 78. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 31. seji dne 24. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 1997.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 1997 znašajo:
– prihodki:
prihodki občine – zag. poraba          930,302.892 SIT
drugi prihodki                  422,369.589 SIT
zadolževanje                   15,871.837 SIT
skupaj                     1.368,544.318 SIT
– odhodki:
odhodki za delo organov             346,120.564 SIT
dotacije in subvencije              480,680.020 SIT
drugi odhodki                   85,748.792 SIT
investicijski odhodki              451,937.890 SIT
skupaj                     1.364,487.266 SIT
presežek                      4,057.052 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 4,057.052 SIT se prenese v prihodke proračuna občine za leto 1998.
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Škofja Loka, ki za leto 1997 izkazuje naslednje stanje:
– začetno stanje 1/1 1997                 19 SIT
– prihodki                     6.786.334 SIT
– odhodki                     6.549.711 SIT
– nerazporejeno                   236.642 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v rezervni sklad občine za leto 1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-2/97
Škofja Loka, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost