Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3434. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec, stran 5297.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), predlogov svetov krajevnih skupnosti Rogatec, Donačka Gora in Dobovec in v skladu s 17. členom statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Rogatec na seji 29. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec
1. člen
S tem odlokom se na predlog svetov krajevnih skupnosti Rogatec, Donačka Gora in Dobovec, določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za redne volitve.
2. člen
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
1. Svet krajevne skupnosti Rogatec šteje devet članov;
2. Svet krajevne skupnosti Donačka Gora šteje sedem članov;
3. Svet krajevne skupnosti Dobovec šteje pet članov.
3. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Rogatec se določijo tri volilne enote, kot sledi:
– 1. volilna enota zajema območje naselja Brezovec in v naselju Rogatec območja naslednjih ulic: Celjska cesta, Kocenova ulica, Lerchingerjeva ulica, Pot celjskih grofov, Pot k ribniku in Strmolska ulica.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne skupnosti Rogatec.
– 2. volilna enota zajema območje naslednjih ulic v naselju Rogatec: Ptujska cesta, Ob Sotli, Obrtniška ulica, Slomškova ulica, Sončna ulica, Šorlijeva ulica, Ulica bratov Šanda, Ulica Mersijev, Trg in Tuškova ulica.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne skupnosti Rogatec.
– 3. volilna enota zajema območje naslednjih ulic v naselju Rogatec: Ceste, Hofmanova ulica, Maistrova ulica, Rajska ulica, Steklarska ulica, Strma ulica, Trške gorce, Tepešev graben, Vinska pot in Žahenberška cesta.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne skupnosti Rogatec.
4. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Donačka Gora se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema območje naselij Donačka Gora in Sveti Jurij.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta krajevne skupnosti Donačka Gora.
– 2. volilna enota zajema območje naselja Tlak.
V 2. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne skupnosti Donačka Gora.
– 3. volilna enota zajema območje naselja Žahenberc.
V 3. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne skupnosti Donačka Gora.
5. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Dobovec se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema območje naselja Log.
V 1. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne skupnosti Dobovec.
– 2. volilna enota zajema območje naselja Dobovec.
V 2. volilni enoti se volita dva člana Sveta krajevne skupnosti Dobovec.
– 3. volilna enota zajema območje naselja Trlično.
V 3. volilni enoti se voli en član Sveta krajevne skupnosti Dobovec.
6. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 9/96)
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-08-1/98
Rogatec, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost