Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3433. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo, stran 5297.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98) in 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95, 27/96 in 45/98) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 37. redni seji dne 30. 9. 1998 sprejel naslednji
S K L E P
1
V Občinsko volilno komisijo občine Rogaška Slatina se imenujejo:
za predsednika Milan Birsa, stan. Izletniška ul. 10, Rogaška Slatina;
za namestnika predsednika Edvard Škornik, stan. Žibernik 32, Rogaška Slatina;
za člana Marjan Čuješ, stan. Brecljevo 16, Šmarje pri Jelšah;
za namestnika člana Silva Zbil, stan. Sp. Sečovo 85 a, Rogaška Slatina;
za člana Jože Križan, stan. Ul. XIV. divizije 30, Rogaška Slatina;
za namestnika člana Špela Sedminek, stan. Kidričeva ul. 69, Rogaška Slatina;
za člana Snježana Kranjec, stan. Ul. Kozj. odreda 23, Rogaška Slatina;
za namestnika člana Lucija Kidrič, stan. Sv. Florijan 109, Rogatec.
2
Občinska volilna komisija opravlja tudi delo volilnih komisij volilnih enot.
3
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0007-01/98
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost