Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3430. Odlok o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini, stran 5269.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranu in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina, je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 37. redni seji dne 30. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 47/94) in ki je s statutarnim sklepom Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 37/95), opredeljen kot splošni akt Občine Rogaška Slatina.
2. člen
V 3. členu se v 1. točki petega odstavka doda nova peta alinea, ki glasi:
“– objekt št. 4 – poslovni objekt Območne obrtne zbornice Šmarje pri Jelšah “
3. člen
V 4. členu se na koncu besedila
“– pogoji oblikovanja objektov ob Celjski cesti (promenadi)“ doda nova alinea, ki glasi:
“* objekt št. 4 – poslovni objekt Območne obrtne zbornice Šmarje pri Jelšah.
Tlorisni gabarit objekta je identičen z gabaritom obstoječe bencinske črpalke Petrola, vključno z nadkritim delom objekta.
Višinski gabarit objekta predstavlja izgradnjo pritličja in dveh etaž.”
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0007-04/98
Rogaška Slatina, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost