Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3428. Odlok o odcepitvi naselja Male Vinice od naselja Vinice v Občini Ribnica, stran 5295.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in in Uradni list RS, št. 8/90) in pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 11/80, odločba US in Uradni list RS, št. 58/92) ter 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95, 41/96) je Občinski svet občine Ribnica na 30. redni seji dne 2. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o odcepitvi naselja Male Vinice od naselja Vinice v Občini Ribnica
1. člen
Od naselja Vinice se odcepi naselje Male Vinice.
2. člen
Meja med novo nastalim naseljem poteka od parc. št. 1874/1 po meji k.o. Vinice do meje med parcelno številko 1874/41 in 1874/40, preseka cesto s parc. št. 2264/4 in poteka po trasi ceste 2269/6 do katastrske meje s k.o. Zamostec.
3. člen
Kartografski prikaz novega stanja je sestavni del odloka in je razviden iz kartografskega prikaza Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje.
4. člen
Območna geodetska uprava Ljubljana – izpostava Kočevje bo skladno s tem odlokom izvedla spremembo preimenovanja v vseh uradno vodenih evidencah.
5. člen
Ko začne veljati ta odlok, se mora urediti označba naselja po veljavnih predpisih.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-352-15/97
Ribnica, dne 5. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

AAA Zlata odličnost