Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3426. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci, stran 5290.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 20. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97, 87/97, 47/98) je Občinski svet občine Puconci na 36. seji dne 14. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Puconci
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Puconci in ceste med naselji v Občini Puconci in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 34/83).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34404-13/98
Puconci, dne 14. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič l. r.

AAA Zlata odličnost