Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3421. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Metlika, stran 5286.

Na podlagi 117. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98), 2. in 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 – popr. in 56/98) ter 19. in 20. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet občine Metlika na seji dne 1. 10. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Metlika
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se na podlagi zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 – popr. in 56/98) določa volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Metlika.
II. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
2. člen
V Občini Metlika se voli osemnajst članov občinskega sveta.
3. člen
V Občini Metlika se za volitve članov občinskega sveta določa ena volilna enota, ki obsega območja naselij:
Bereča vas, Boginja vas, Bojanja vas, Boldraž, Boršt, Božakovo, Božič vrh, Brezovica pri Metliki, Bušinja vas, Čurile, Dole, Dolnja Lokvica, Dolnje Dobravice, Dolnji Suhor pri Metliki, Drage, Dragomlja vas, Drašiči, Geršiči, Gornja Lokvica, Gornje Dobravice, Gornji Suhor pri Metliki, Grabrovec, Gradac, Grm pri Podzemlju, Hrast pri Jugorju, Jugorje pri Metliki, Kamenica, Kapljišče, Klošter, Krasinec, Krašnji vrh, Krivoglavice, Križevska vas, Krmačina, Malo Lešče, Mačkovec pri Suhorju, Metlika, Mlake, Okljuka, Otok, Podzemelj, Prilozje, Primostek, Radoši, Radovica, Radoviči, Rakovec, Ravnace, Rosalnice, Sela pri Jugorju, Slamna vas, Svržaki, Škemljevec, Škrilje, Trnovec, Vidošiči, Zemelj, Želebej in Železniki.
III. VOLITVE ŽUPANA
4. člen
Za volitve župana se določa ena volilna enota, ki obsega območje naselij, ki so navedena v 3. členu odloka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Ta odlok se uporablja v pripravah in izvedbi volitev članov občinskega sveta in župana v letu 1998.
6. člen
Po izvolitvi članov in konstituiranju občinskega sveta, preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta (Uradni list RS, št. 66/94).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-1/98
Metlika, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Metlika
Jože Mihelčič l. r.

AAA Zlata odličnost