Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3419. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š12 Zbilje, stran 5285.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Medvode na 41. seji dne 21. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š12 Zbilje
1. člen
1. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88 in RS, št. 58/92, 23/97, 43/97) se spremeni tako, da glasi:
“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 12 – Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88 in Uradni list RS, št. 58/92, 23/97, 43/97), dopolnjeni leta 1998.”
2. člen
Spremeni se besedilo 37. člena:
1. v točki a) vrste posegov v prostor se pri tretji piki črta besedilo za morfološki enoti 8/1 in 8/2.
2. v točki b) oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor se besedilo morfološke enote 8/2 spremeni tako, da glasi: “morfološka enota 2A/4.
Dovoljena je gradnja poslovno-stanovanjske namembnosti, vertikalni gabarit P+2+M, v pritličju je javni program. Pred nizom objektov vzdolž regionalne ceste je treba, sočasno z zunanjo ureditvijo prostora ob novogradnjah, zasaditi enojni drevored in z zasaditvijo visoke vegetacije vzpostaviti zeleno bariero v smeri proti območju 2A/1.
Ob pripravi urbanistične rešitve, ki bo podlaga za izdajo lokacijske dokumentacije, je treba upoštevati projektni rezervat križišča Na klancu, vzhodno od bencinskega servisa tudi pešpot za naselje Žeje.”
3. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2156/98
Ljubljana, dne 21. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

AAA Zlata odličnost