Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3416. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Kozje, stran 5284.

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 54/95) in 26. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kozje je Občinski svet občine Kozje na 29. (korespondenčni) seji dne 1. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Kozje
I
Razreši se članica občinske volilne komisije:
– Judita Potočnik, roj. 1955, Gubno 38, Lesično,
– in imenuje se članica občinske volilne komisije:
– Barbara Potočnik, roj. 1978, Gubno 38, Lesično.
II
Občinsko volilno komisijo tako sestavljajo:
– predsednik: Sergej Rojs, roj. 1964, Zelena ulica 8, Šmarje pri Jelšah,
– namestnica predsednika: Andreja Zupan, roj. 1964, Cvetlični hrib 7, Rogaška Slatina,
– članica: Nevenka Šmalčič, roj. 1958, Podsreda 47, Podsreda,
– namestnik: Anton Jug, roj. 1934, Kozje 163, Kozje,
– članica: Barbara Potočnik, roj. 1978, Gubno 38, Lesično,
– namestnik: Franc Grobelšek, roj. 1962, Kozje 10, Kozje,
– član: Jožef Gradišek, roj. 1935, Kozje 155, Kozje,
– namestnica: Svetlana Bračun, roj. 1956, Kozje 121, Kozje.
III
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-29-001/98
Kozje, dne 1. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

AAA Zlata odličnost