Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3413. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kidričevo, stran 5279.

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 29. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kidričevo
1
V Občinsko volilno komisijo občine Kidričevo se imenujejo:
1. Matilda Klasinc, stanujoča v Župečji vasi 19 – za predsednika;
2. Jožica Peršoh, stanujoča v Sp. Jalbanah 42/b – za namestnika predsednika;
3. Jože Soršak, stanujoč v Kidričevem, Lovrenška c. 2 – za člana;
4. Jože Šafranko, stanujoč v Strnišču 9/a – za namestnika člana;
5. Marjana Forbici, stanujoča v Strnišču 6 – za člana;
6. Ljudmila Petrovič, stanujoča v Kidričevem, Kajuhova ul. 11 – za namestnika člana;
7. Ivan Kopušar, stanujoč v Apačah 63 – za člana;
8. Darinka Križanec, stanujoča v Njivercah, Cesta v Njiverce 9 – za namestnika člana.
2
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo.
3
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/98-17-84
Kidričevo, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

AAA Zlata odličnost