Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3410. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik, stran 5278.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 38. seji dne 30. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
1. člen
V odloku o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v Svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96) se v 2. členu črtajo točke 6, 7 in 9, ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Pri vseh točkah se črta zadnji stavek.
2. člen
7. člen odloka se spremeni in glasi:
“Sveti krajevnih skupnosti štejejo naslednje število članov:
1. KS Črna                          11
2. KS Duplica                         11
3. KS Godič                          11
4. KS Kamnik–Center                      9
5. KS Kamniška Bistrica                    11
6. KS Mekinje                         7
7. KS Motnik                          9
8. KS Nevlje                         11
9. KS Novi trg                         9
10. KS Perovo                         7
11. KS Podgorje                        7
12. KS Pšajnovica                       9
13. KS Sela                          11
14. KS Srednja vas                       9
15. KS Šmarca                         9
16. KS Šmartno v Tuhinju                   11
17. KS Špitalič                        7
18. KS Tuhinj                         11
19. KS Tunjice                         7
20. KS Volčji Potok                      7
21. KS Vranja Peč                       9
22. KS Zaprice                         9
Volilne enote za volitve v svete teh skupnosti določijo sveti krajevnih skupnosti”.
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01504-34/98
Kamnik, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost