Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3408. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1997, stran 5276.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17. in 64. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na 38. seji dne 30. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1997
1. člen
Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1997 so še zaključni računi:
– rezervnega sklada,
– stanovanjskega sklada,
– sklada stavbnih zemljišč in
– upravnega organa Občine Kamnik.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 1997 izkazuje:
a) na rednem računu proračuna,
št. žiro računa: 50140-630-810300
– prihodke v višini              1.659,441.089,24,
– odhodke v višini               1.559,029.168,93,
– presežek prihodkov nad 
odhodki v višini                 100,411.920,31,
b) na podpartiji Občina Kamnik – stanovanjska sredstva,
št. žiro računa: 50140-630-4810300
– prihodke v višini               157,408.686,48,
– odhodke v višini                95,992.123,21,
– presežek prihodkov nad
odhodki v višini                 61,416.563,27.
c) na računu rezervni sklad Občine Kamnik,
št. žiro računa: 50140-750-810300
– prihodke v višini                15,268.146,60,
– odhodke v višini                 5,775.336,10,
– presežek prihodkov nad
odhodki v višini                  9,492.810,50.
2. Zaključni račun sklada stavbnih zemljišč Občine Kamnik za leto 1997 izkazuje:
št. žiro računa: 50140-654-48017
– prihodke v višini               274,710.405,45,
– odhodke v višini                210,586.032,11,
– presežek prihodkov nad odhodki         64,124.373,34.
3. Zaključni račun upravnega organa Občine Kamnik za leto 1997 izkazuje:
št. žiro računa: 50140-637-813087
– prihodke v višini               214,794.195,58,
– odhodke v višini                200,760.017,37,
– presežek prihodkov nad
odhodki v višini                 14,034.178,21.
3. člen
1. Presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini 100,411.920,31 SIT se prenese med prihodke proračuna za leto 1998.
2. Presežek prihodkov nad odhodki na podpartiji proračuna Občine Kamnik – stanovanjska sredstva v višini 61,416.563,27 SIT se prenese med prihodke proračuna Občine Kamnik za leto 1998 za stanovanjske namene.
3. Presežek prihodkov nad odhodki na računu rezervni sklad Občine Kamnik v višini 9,492.810,50 SIT se prenese med prihodke rezervnega sklada Občine Kamnik za leto 1998.
4. Presežek prihodkov nad odhodki na računu sklad stavbnih zemljišč Občine Kamnik v višini 64,124.373,34 SIT se prenese med prihodke proračuna za leto 1998.
5. Presežek prihodkov nad odhodki na računu upravni organ Občine Kamnik v višini 14,034.178,21 SIT se prenese med prihodke računa upravnega organa Občine Kamnik za leto 1998.
4. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-0001/98
Kamnik, dne 30. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost