Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3407. Odlok o turistični taksi v Občini Jesenice, stran 5276.

Na podlagi 1. točke 23. člena zakona o pospeševanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, spr. 19/96, 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 43. seji dne 24. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Jesenice
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Jesenice in način poročanja.
2. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom o pospeševanju razvoja turizma določi v višini 11 točk.
Višina turistične takse se določi tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določi v skladu z zakonom o pospeševanju razvoja turizma vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista.
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje so dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število vseh prenočitev in znesek pobrane turistične takse, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec. Obrazec Mesečno poročilo predpiše pristojni občinski upravni organ.
4. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta odlok ne predpisuje, se uporablja zakon neposredno.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o turistični taksi v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 7/91).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 012-10/98
Jesenice, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice
Valentin Markež, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost