Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3401. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj, stran 5266.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinskih svet občine Črnomelj na 39. seji dne 28. septembra 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Črnomelj,
– na mestne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Črnomelj.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Črnomelj in ceste med naselji v Občini Črnomelj in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v mestu Črnomelj in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
– mestne in krajevne ceste (LK)
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Črnomelj so:
7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 17. 7. 1998.
9. člen
Sestavni del odloka je kartografska dokumentacija št. 347-20/97 iz septembra 1998, ki je na vpogled na sedežu občinske uprave.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 347-20/97
Črnomelj, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost