Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3399. Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj, stran 5265.

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98) in 19. ter 22. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/94), tako da glasi:
“Za izvedbo volitev članov občinskega sveta se na območju Občine Črnomelj oblikujejo naslednje volilne enote:
1. volilna enota, ki zajema območje krajevne skupnosti Črnomelj,
2. volilna enota, ki zajema območje krajevnih skupnosti Dragatuš, Vinica in Sinji Vrh,
3. volilna enota, ki zajema območje krajevnih skupnosti Adlešiči, Dobliče-Kanižarica, Petrova vas, Butoraj, Tribuče, Griblje, Talčji Vrh in Stari trg ob Kolpi.”
2. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-3/94
Črnomelj, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost