Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3398. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998, stran 5265.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 28. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998
1. člen
Spremeni se 2. člen navedenega odloka, ki po novem glasi:
»Proračun Občine Črnomelj za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov            Račun
            in odhodkov         financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki       1.096,795.327          6,000.000
Odhodki       1.063,695.327          39,100.000
Primanjkljaj                     33,100.000
Presežek        33,100.000
---------------------------------------------------------------
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 33,100.000 SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo posojil, obveznosti iz leta 1997.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno z predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci, ki je sestavni del proračuna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1998.
Št. 401-2/98
Črnomelj, dne 29. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost