Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3397. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Cerkno, stran 5265.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 22. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Cerkno
I
V Občinsko volilno komisijo občine Cerkno se imenujejo:
1. Julijana Mlakar, roj. 1965, Gor. Novaki 36, dipl. pravnica, predsednica;
2. Vlasta Primožič, roj. 1952, C. na Plužne 5 Cerkno, pravnica, namestnica;
3. Franc Ferjančič ml., roj. 1958, C. na Plužne 8 Cerkno, dipl. inž., član;
4. Irma Dežela, roj. 1957, Bevkova 16 Cerkno, visoka upr. del., namestnica;
5. Milena Kalan, roj. 1953, Platiševa 25 Cerkno, ekon. teh., članica;
6. Vojko Zidarič, roj. 1953, Platiševa 11 Cerkno, stroj. teh., namestnik;
7. Marija Hvala, roj. 1948, Rožna 14 Cerkno, ekonomistka, članica;
8. Ivan Rojc, roj. 1951, Mostaniška 1 Cerkno, inž. namestnik.
II
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Cerkno, Platiševa 9, Cerkno.
III
Občinska volilna komisija se imenuje za 4 leta.
IV
Sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00607-01/98
Cerkno, dne 22. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost