Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3395. Odlok o spremembah odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno, stran 5264.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) in sklepov svetov krajevnih skupnosti v Občini Cerkno na seji dne 22. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 45/96) tako, da se glasi:
“Na volitvah v svete KS štejejo sveti naslednje število članov:
– Svet KS Straža                  sedem članov,
– Svet KS Ravne-Zakriž               sedem članov,
– Svet KS Cerkno                  deset članov,
– Svet KS Šebrelje                 devet članov,
– Svet KS Bukovo                  sedem članov,
– Svet KS Otalež                  devet članov,
– Svet KS Orehek                  šest članov,
– Svet KS Podlanišče                osem članov,
– Svet KS Gorje                   osem članov,
– Svet KS Novaki                  sedem članov.”
2. člen
V prvi alinei 2. člena in vseh ostalih členov odloka se črta besedo “prve”.
3. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
“Za volitve v Svet KS Gorje se oblikujejo štiri volilne enote:
– volilna enota št. 1 obsega območje naselja Gorje, voli se dva člana sveta,
– volilna enota št. 2 obsega območje naselja Poče, voli se dva člana sveta,
– volilna enota št. 3 obsega območje naselja Trebenče, voli se dva člana sveta,
– volilna enota št. 4 obsega območje naselja Laznica, voli se dva člana sveta.”
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 00607-01/98
Cerkno, dne 22. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost