Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3394. Sklep o objavi sklepov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje o določitvi volilnih enot in številu članov sveta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti na območju Mestne občine Celje, stran 5262.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter drugega odstavka 13. člena statutarnega sklepa o ustanovitvi mestnih četrti in krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje izdajam
S K L E P
o objavi sklepov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje o določitvi volilnih enot in številu članov sveta mestne četrti oziroma krajevne skupnosti na območju Mestne občine Celje
1. člen
S tem sklepom se objavljajo volilne enote za volitve članov svetov mestnih četrti oziroma krajevnih skupnosti in število članov svetov, ki se volijo po volilnih enotah.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih za območje ene mestne četrti oziroma krajevne skupnosti v celoti ali več naselij ali delov naselij, ki obsegajo območja posameznih volišč.
3. člen
1
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Aljažev hrib se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “KS Teharska 2a“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Trafo postaja Selce“, v 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Veking d.o.o, Popovičeva 2“, v 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2
Za volitve članov Sveta mestne četrti Center se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta mestne četrti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “III. osnovna šola“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta mestne četrti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Društvo upok., Muzejski trg“, v 2. volilni enoti se volita dva člana sveta mestne četrti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Razvojni center“, v 3. volilni enoti se volita dva člana sveta mestne četrti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “III. osnovna šola“, v 4. volilni enoti se volita dva člana sveta mestne četrti.
3
Za volitve članov Sveta mestne četrti Dečkovo naselje je volilna enota območje celotne mestne četrti. Voli se sedem članov sveta mestne četrti.
4
Za volitve članov sveta mestne četrti Dolgo polje se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta mestne četrti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Center interesnih dejavnosti“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta mestne četrti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Izletnik delavnice“, v 2. volilni enoti se volita dva člana sveta mestne četrti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “dvorana KS prizidek“, v 3. volilni enoti se volita dva člana sveta mestne četrti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “KS Vrunčeva 39“, v 4. volilni enoti se volita dva člana sveta mestne četrti.
5
Za volitve članov Sveta mestne četrti Gaberje je volilna enota območje celotne mestne četrti. Voli se sedem članov sveta mestne četrti.
6
Za volitve članov Sveta mestne četrti Hudinja se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta mestne četrti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “OŠ Hudinja – I“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta mestne četrti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “OŠ Hudinja – II“, v 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta mestne četrti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “sedež KS Hudinja“, v 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta mestne četrti.
7
Za volitve članov Sveta mestne četrti Karel Destovnik Kajuh je volilna enota območje celotne mestne četrti. Voli se 7 članov sveta mestne četrti.
8
Za volitve članov Sveta mestne četrti Lava je volilna enota območje celotne mestne četrti. Voli se 7 članov sveta mestne četrti.
9
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Ljubečna se določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno 11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “OŠ Ljubečna I“, v 1. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Zadružni dom Ljubečna“, v 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “sedež KS Ljubečna“, v 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Okrep.Vrček Začret 15a“, v 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti,
5. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Gasilski dom Ljubečna“, v 5. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
10
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Medlog je volilna enota območje celotne krajevne skupnosti. Voli se sedem članov sveta krajevne skupnosti.
11
Za volitve članov Sveta mestne četrti Nova vas je volilna enota območje celotne mestne četrti. Voli se sedem članov sveta mestne četrti.
12
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Ostrožno se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Gasilski dom Ostrožno“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Gasilski dom Lopata“, v 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Gasilski dom Lokrovec“, v 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Jurički Mihael, Ob gozdu 3, Dobrava“, v 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
13
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Pod Gradom se določi 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Novak Josip, Košnica 45a“, v 1. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Bisto Draksler“, v 2. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Osnovna šola Frana Kranjca“, v 3. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Učilnica sv. Cecilije“, v 4. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti,
5. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Dom krajanov Zagrad 90“, v 5. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti,
6. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Gasilski dom Pečovnik“, v 6. volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
14
Za volitve članov Sveta mestne četrti Savinja je volilna enota območje celotne mestne četrti. Voli se sedem članov sveta mestne četrti.
15.
Za volitve članov Sveta mestne četrti Slavko Šlander je volilna enota območje celotne mestne četrti. Voli se sedem članov sveta mestne četrti.
16
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Škofja vas se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “prostori KS Škofja vas“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Cekuta Jure, Prekorje“, v 2. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Hojnik Jože, Zadobrova 135“, v 3. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti,
4. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Gregorc Drago, Zadobrova 27“, v 4. volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
17
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Šmartno v Rožni dolini je volilna enota območje celotne krajevne skupnosti. Voli se sedem članov sveta krajevne skupnosti.
18
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Teharje se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Hrastnik Miroslav, Vrhe 42“, v 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti,
2. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “Vidmajer Anton, Bukovžlak“, v 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti,
3. volilna enota obsega območje volišča s sedežem: “KS Teharje 56“, v 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
19
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Trnovlje je volilna enota območje celotne krajevne skupnosti. Voli se sedem članov sveta krajevne skupnosti.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne naslednji dan, ko ga izda župan Mestne občine Celje.
Št. 008003/98
Celje, dne 23. septembra 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.

AAA Zlata odličnost