Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3389. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova-Tišina, stran 5248.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 21. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na 42. seji dne 25. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova-Tišina
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Cankova-Tišina in ceste med naselji v Občini Cankova-Tišina in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03 Brank z dne 28. 8. 1998.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o razvrstitvi cest in drugih drugih prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 34/83) na območju sedanje Občine Cankova-Tišina.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-3/98-8
Cankova-Tišina, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Franc Horvat st. l. r.

AAA Zlata odličnost