Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3388. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice, stran 5247.

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in tretjega odstavka 19. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 42. seji dne 28. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice
1. člen
Ta odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice in število članov Občinskega sveta občine Brežice, ki se volijo v posamezni volilni enoti.
2. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno trideset članov občinskega sveta.
3. člen
Za volitve članov Občinskega sveta občine Brežice se določijo naslednje volilne enote in krajevne skupnosti, ki so v sestavi volilne enote:
1. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Brežice, Šentlenart, Zakot-Bukošek-Trnje. V 1. volilni enoti se voli devet članov občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina in Velike Malence. V 2. volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Dobova, Globoko, Kapele. V 3. volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
4. volilna enota obsega območja krajevnih skupnosti: Artiče, Bizeljsko, Pečice-Križe, Pišece in Sromlje. V 4. volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
4. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot (Uradni list RS, št. 65/94), ki ga je sprejela občinska volilna komisija.
5. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-1/98
Brežice, dne 28. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.

AAA Zlata odličnost