Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3381. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, stran 5242.

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-610/98, z dne 23. 9. 1998 generalna direktorica Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95, 70/95, 19/97, 81/97 in 20/98) se besedilo 3. točke spremeni tako, da glasi:
“Pravne in fizične osebe smejo poleg obrazcev plačilnega prometa, predpisanih s tem navodilom in z navodilom o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo (Uradni list RS, št. 22/97, 32/97 in 69/98) do 31. januarja 1999 uporabljati tudi dosedanje obrazce plačilnega prometa, ki niso izdani v skladu z navedenima navodiloma.
Od 1. februarja 1999 naprej smejo pravne in fizične osebe uporabljati le obrazce plačilnega prometa, predpisane s tem navodilom in z navodilom o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo (Uradni list RS, št. 22/97, 32/97 in 69/98) ter z drugimi navodili Banke Slovenije.
2
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 660-37/98
Ljubljana, dne 28. septembra 1998.
Generalna direktorica
Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet
Darinka Pozvek l. r.

AAA Zlata odličnost