Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3379. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja, stran 5240.

Na podlagi 32. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja
1. člen
V pravilniku o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 79/97) se za četrtim odstavkom 5. člena dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“Predsednik oziroma namestnik predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta v času svojega mandata ne more opravljati funkcije predsednika oziroma namestnika predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta oziroma funkcije nacionalnega koordinatorja.
Za predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta praviloma ne more biti imenovan rektor univerze, dekan fakultete oziroma visoke strokovne šole in direktor javnega raziskovalnega zavoda.“
Prejšnji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se za tretjo alineo dodajo nova četrta, peta in šesta alinea, ki se glasijo:
– če je imenovan za nacionalnega koordinatorja;
– če je imenovan za predsednika oziroma namestnika predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta;
– če je imenovan za rektorja univerze, dekana fakultete oziroma visoke strokovne šole oziroma direktorja javnega raziskovalnega zavoda.
3. člen
V 9. členu se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Predsednik oziroma namestnik predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta v času svojega mandata ne more opravljati funkcije predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta oziroma funkcije nacionalnega koordinatorja.
Za predsednika oziroma namestnika predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta praviloma ne more biti imenovan rektor univerze, dekan fakultete oziroma visoke strokovne šole in direktor javnega raziskovalnega zavoda.“
Prejšnji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 10. člena se za tretjo alineo dodajo nova četrta, peta in šesta alinea, ki se glasijo:
“– če je imenovan za nacionalnega koordinatorja;
– če je imenovan za predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta;
– če je imenovan za rektorja univerze, dekana fakultete oziroma visoke strokovne šole oziroma direktorja javnega raziskovalnega zavoda.“
5. člen
V 21. členu se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Funkcija nacionalnega koordinatorja ni združljiva s funkcijami predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta in predsednika oziroma namestnika predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta.
Za nacionalnega koordinatorja praviloma ne more biti imenovan rektor univerze, dekan fakultete oziroma visoke strokovne šole ter direktor javnega raziskovalnega zavoda.“
Prejšnji četrti odstavek postane šesti odstavek in se hkrati spremeni tako, da se glasi:
“Nacionalni koordinator ima namestnika, ki je eden izmed članov personalnega jedra. Namestnik nacionalnega koordinatorja je praviloma prejšnji nacionalni koordinator. Namestnika nacionalnega koordinatorja imenuje minister.“
Prejšnji peti odstavek postane sedmi odstavek.
6. člen
V drugem odstavku 22. člena se za tretjo alineo dodajo nova četrta, peta in šesta alinea, ki se glasijo:
“– če je imenovan za predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta;
– če je imenovan za predsednika oziroma namestnika predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta;
– če je imenovan za rektorja univerze, dekana fakultete oziroma visoke strokovne šole oziroma direktorja javnega raziskovalnega zavoda.“
7. člen
Za 25. členom se dodata nov 26. in 27. člen, ki se glasita:
“26. člen
Raziskovalnim skupinam, v katerih delujejo predsednik in namestnik predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta, predsedniki in namestniki predsednikov znanstveno-raziskovalnih svetov, nacionalni koordinatorji ter raziskovalnim organizacijam v primeru, če je za predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta, predsednika oziroma namestnika predsednika znanstveno-raziskovalnega sveta ali nacionalnega koordinatorja izjemoma imenovan rektor univerze, dekan fakultete oziroma visoke strokovne šole ali direktor javnega raziskovalnega zavoda, se obseg raziskovalnih ur za temeljne in aplikativne projekte v času njihovega mandata ne sme povečati oziroma zmanjšati za več kot 10%.
27. člen
Za izvedbo s tem pravilnikom določenih nalog so predsedniki, namestniki predsednikov in člani strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja upravičeni do ustreznega plačila.
Sklep o višini sprejme minister.“
Prejšnji 26., 27., 28. in 29. člen postanejo 28., 29., 30. in 31. člen.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8/98
Ljubljana, dne 29. septembra 1998.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost