Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču, stran 5220.

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 56/93, 71/93) in 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) dne 11. maja 1998 na 31. redni seji občinskega sveta sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve PUP za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču.
2. člen
Dopolni se prvi odstavek 5. člena odloka (Uradni list RS, št. 15/90) tako, da se dodajo funkcije za območje Draga, severne Kompole in Laška vas:
– v coni 17 je dovoljena gradnja individualnih stanovanjskih objektov kot zapolnitev, prizidave, nadzidave in adaptacije obstoječih objektov. Dopustna je tudi gradnja obrtno stanovanjskih objektov s prizidano delavnico, objektov za spremljajoče oskrbe in storitvene dejavnosti ter sprememba namembnosti obstoječih objektov za obrtne in druge dejavnosti, vendar le ob upoštevanju veljavnih normativov za varstvo pred hrupom in drugimi škodljivimi emisijami.
3. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču, so vsem zainteresiranim stalno na vpogled pri občinskem upravnem organu.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Štore, dne 11. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti