Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3339. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje, stran 5202.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in na podlagi 21. člena statuta Občine Mislinja, je Občinski svet občine Mislinja na 46. seji dne 24. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje
I
S tem sklepom se določijo pogoji in način delne povrnitve stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za volitve v Občinski svet občine Mislinja in za župana Občine Mislinja.
II
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v Občinski svet občine Mislinja, imajo pravico do povrnitve volilnih stroškov v višini 40 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer pa skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila prvega odstavka 19. člena zakona o volilni kampanji.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pravica do povračila dela stroškov tudi tistim organizatorjem volilne kampanje, čigar lista je dobila najmanj 6% glasov od skupnega števila oddanih glasov volilni enoti, in sicer v višini 40 tolarjev za dobljeni glas v tej volilni enoti.
III
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za župana se povrnejo stroški v višini 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
IV
Organizatorju volilne kampanje za volitve svetnikov Občine Mislinja ali za volitve župana Občine Mislinja oziroma kandidatom v volilni enoti, se povrnejo stroški na njegovo zahtevo, najpozneje v treh mesecih po predložitvi poročila o financiranju volilne kampanje, predloženega v skladu z 19. členom zakona o volilni kampaniji.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za lokalne volitve v letu 1998.
Št. 008-01/98
Mislinja, dne 25. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja
Dominik Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti