Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3334. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija, stran 5198.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 26. člena statuta Občine Idrija na seji dne 24. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija
1. člen
S tem sklepom se za leto 1998 določa povprečno ceno kvadratnega metra stanovanjske površine III. kategorije, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter ceno kvadratnega metra stavbnega zemljišča, ki je v lasti Občine Idrija.
2. člen
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanjske površine III. kategorije je 109.000 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč znašajo 15% cene iz 2. člena tega sklepa:
– 60% za stroške za objekte in naprave skupne komunalne rabe,
– 40% za stroške za objekte in naprave individualne komunalne rabe.
4. člen
Ceno kvadratnega metra stavbnega zemljišča se določa v odstotku od cene iz 2. člena tega sklepa. Tako določena cena se uporablja v primerih, kadar gre za prodajo ali nakup brez javnega razpisa. Če se za prodajo zemljišča izvede javni razpis, je cena določena s tem sklepom, izklicna cena.
Odstotki, ki so osnova za določitev cene stavbnega zemljišča so za posamezna območja naslednji:
– prvo območje 3 % ožji center mesta Idrija,
– drugo območje 2,5% širši center mesta Idrija, center naselja Spodnja Idrija,
– tretje območje 2% ostalo strnjeno naselje mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– četrto območje 1,5% jedri naselij Črni Vrh in Godovič, ostali deli mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– peto območje 0,6% vsa ostala zemljišča.
Grafične priloge z vrisanimi območji so sestavni del tega sklepa.
5. člen
Cena stavbnega zemljišča za posamezna območja dobljena na podlagi 2. in 4. člena tega pravilnika se korigira s faktorjem 1 kolikor gre za zazidljivo zemljišče oziroma funkcionalno zemljišče k stavbi in s faktorjem 0,3 kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.
6. člen
Cene se med letom valorizirajo na predlog župana v primeru bistvenega dviga cen na drobno v Republiki Sloveniji ali bistvene spremembe tečaja tolarja.
Idrija, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost