Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3332. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990, stran 5196.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US 57/94 in 14/95) in 19. in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 24. septembra 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskega dela:
– dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96 in 35/97).
2. člen
Srednjeročni družbeni plan Občine Idrija za obdobje 1986–1990 se dopolni v naslednjih poglavjih:
Na koncu poglavja 8d) Poselitev, za stavkom 10. k. o. Vrsnik, parc. št. 460/1, v velikosti 11693 m2 se doda tekst:
11. k. o. Lome, parc. št. 548, v velikosti 1 000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
12. k. o. Jelični Vrh, parc. št. 1014, v velikosti ca. 3000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
13. k. o. Srednja Kanomlja, parc. št. del 269 in del 272/1, v velikosti ca. 600 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
14. k. o. Črni Vrh, parc. št. 1354, v velikosti 1957 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
15. k. o. Ledine, parc. št. 186, v velikosti ca. 400 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
16. k. o. Črni Vrh, parc. št. del 489/19, del 489/21, 489/30, 489/33, 491/3, 491/4, 492/3, 483/1, 483/2, 485/2, 485/3, 486/1, 486/4, 492/4, del 491/5, 491/6, del 491/8, del 492/1, 492/2, 492/5 in del 520/3, v velikosti ca. 30 000 m2 in 87, 489/19, 489/21, 489/22, 494/2, 489/32 in 489/31 v velikosti ca. 15000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
17. k. o. Godovič, parc. št. 1106/31, v velikosti 1000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
18. k. o. Vojsko, parc. št. del 703/2 in del 702, v velikosti 1000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
19. k. o. Jelični vrh, parc. št. 103/4, v velikosti ca. 10000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
20. k. o. Idrijske Krnice, parc. št. del 84, v velikosti 1500 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
21. k. o. Vojsko, parc. št. 1094/8, v velikosti 600 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
22. k. o. Vojsko, parc. št. 993, v velikosti ca. 160 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
23. k. o. Dole, parc. št. 384, v velikosti ca. 800 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
24. k. o. Idrija mesto, parc. št. del 2501 in 2502, v velikosti ca. 1000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
25. k. o. Jelični Vrh, parc. št. del 357, 352, 359, v velikosti ca. 12000 m2 kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti,
26. k. o. Otalež, parc. št. del 1648/10, 1663, 1665, 1660/1, 1660/2, 1651, 1656, 1658 in 1648/3, v velikosti ca. 30 m2 (mala HE),
27. k. o. Lome, parc. št. 414/1, v velikosti ca. 744 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
28. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 490/4 v velikosti 1054 m2 kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti,
29. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 1040/2 v velikosti 0 m2 (pretočna mala HE),
30. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 508/2 v velikosti ca. 3700 m2 kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti,
31. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 151, 153/1, 154 v velikosti 10 000 m2 kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti,
32. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 1173, v velikosti ca. 4500 m2 kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti,
33. k. o. Sp. Idrija, parc. št. 57, v velikosti ca. 2000 m2 kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti.
3. člen
Skladno z zgoraj navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi prikazi namenske rabe in načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti v kartografskem delu ter kartografski dokumentaciji prostorskega dela planskih aktov občine iz 1. člena odloka.
4. člen
V poglavju 11.a Način urejanja po posameznih območjih na odprtem prostoru se v odstavku “Z ureditvenimi načrti bomo urejali:” briše druga, tretja, četrta in peta alinea (naselje Črni Vrh, Cerkno, Godovič in Sp. Idrija).
V poglavju 11.b Način urejanja v ureditvenih območjih se v odstavku “S prostorsko ureditvenimi pogoji bomo urejali:” se briše četrta alinea – PUP 4 – cerkljansko območje in se namesto nje doda PUP Sp. Idrija, Godovič in Črni Vrh.
5. člen
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35211-0001/96
Idrija, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti