Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3325. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1998, stran 5192.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 6. izredni seji dne 29. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1998
1. člen
V tretjem členu odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1998 (Uradni list RS, št. 35/98) se spremeni tretji odstavek tako, da glasi:
»Občinski proračun za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov            Račun
            in odhodkov         financiranja
               v SIT            v SIT
----------------------------------------------------------------
Prihodki       1.522,569.000          21,200.000
Odhodki       1.537,569.000          6,200.000
----------------------------------------------------------------
Primanjkljaj      15,000.000
Presežek                       15,000.000«
----------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 402-23/97
Grosuplje, dne 29. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost