Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3323. Statutarni sklep Občine Gornji Petrovci, stran 5191.

Na podlagi 14. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95 in 5/97) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 32. izredni seji dne 24. 9. 1998 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
Občine Gornji Petrovci
1. člen
V statutu Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 35/95) se besedilo 50. člena sprememb in dopolnitev statuta Občine Gornji Petrovci), se glede števila članov svetov ožjih delov občine (svetov krajevnih skupnosti) spremeni tako, da glasi:
1. Svet krajevne skupnosti Gornji Petrovci šteje pet članov,
2. Svet krajevne skupnosti Križevci šteje šest članov,
3. Svet krajevne skupnosti Šulicni šteje osem članov.
2. člen
Besedilo 56. člena statuta Občine Gornji Petrovci, se spremeni tako, da glasi:
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti, se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Svet krajevne skupnosti lahko imenuje tudi vaški odbor v vaseh krajevne skupnosti, kot svoje posvetovalno telo.
Kolikor se svet krajevne skupnosti odloči za imenovanje vaških odborov, le-ti štejejo od dva do pet članov.
Za člana vaškega odbora je lahko imenovana oseba, ki ima splošno volilno pravico in stalno prebivališče v naselju v katerem se imenuje v vaški odbor.
Predlog za člane vaških odborov podajo občani na zboru občanov, izmed katerih svet imenuje vaški odbor.
Mandat oziroma imenovanje člana vaških odborov traja za isti čas kot mandat članov sveta krajevne skupnosti.
3. člen
Ta statutarni sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3186/98
Gornji Petrovci, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti