Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3316. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti, stran 5183.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – udločba US in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98) in 42.a člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (UVG, št. 5/95) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 35. seji dne 17. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti
1. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Gorenja vas se določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno enajst članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselij:
Todraž, Bačne, Žirovski Vrh Sv. Urbana in Gorenja Dobrava.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselij:
Dolenja Dobrava, Dobravšce, Žirovski Vrh Sv. Antona in naslednje dele naselja Gorenja vas: Lajše, Sestranska vas in Trata.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naslednjih delov naselja Gorenja vas:
Blegoška, Gasilska in Gregorčičeva ulica, Ob jezu, Poljanska cesta, Pot na Pretovč in Tabor.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
4. volilna enota obsega območje naselij:
Hotavlje, Hlavče Njive, Jelovica, Suša, Čabrače, Volaka, Srednje Brdo.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
5. volilna enota obsega območje naselij:
Leskovica, Debeni, Studor, Laze, Lajše, Krnice pri Novakih, Robidnica, Kopačnica.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
2. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Poljane se določi 4 volilne enote, v katerih se voli skupno enajst članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselij:
Bukov Vrh, Predmost, Hotovlja, Vinharje in Kremenik.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselij:
Smoldno, Poljane, Dobje, Srednja vas-Poljane, Žabja vas.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naselij:
Volča, Lovsko Brdo, Lom nad Volčo, Zakobiljek, Podobeno, Delnice.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
4. volilna enota obsega območje naselij:
Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, Malenski Vrh, Jazbine, Dolenja Ravan, Gorenja Ravan razen hišnih številk 7 in 8.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
3. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Sovodenj se določi 4 volilne enote, v katerih se voli skupno enajst članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselja Sovodenj.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselij:
Podjelovo Brdo in Stara Oselica (hišne številke: 1, 2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69 in 70).
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naselij:
Stara Oselica (hišne številke: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20 in 21) Hobovše pri Stari Oselici (razen hišnih številk 13, 14 in 15).
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
4. volina enota obsega območje naselij:
Nova Oselica, Javorjev Dol, Laniše.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
4. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Javorje se določi 3 volilne enote, v katerih se voli skupno sedem članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselij:
Javorje, Murave, Dolenčice.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselij:
Podvrh, Zapreval, Mlaka nad Lušo, Četena Ravan, Krivo Brdo in Jarčje Brdo.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naselij:
Gorenja Žetina, Dolenja Žetina, Gorenja Ravan (hišni številki 7 in 8).
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
5. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Lučine se določi 4 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselja Lučine.
V volilni enoti se voli tri člane sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselij:
Goli Vrh, Dolge Njive.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naselij:
Zadobje, Prelesje.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
4. volilna enota obsega območje naselja Brebovnica.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
6. člen
Za volitve v Svet krajevne skupnosti Trebija se določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupno devet članov sveta KS.
1. volilna enota obsega območje naselja Trebija.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
2. volilna enota obsega območje naselja Podgora.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
3. volilna enota obsega območje naselja Fužine.
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
4. volilna enota obsega območje naselij:
Stara Oselica (hišne številke: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60) in Hobovše pri Stari Oselici (hišne številke: 13, 14 in 15).
V volilni enoti se voli dva člana sveta KS.
5. volilna enota obsega območje naselja Kladje.
V volilni enoti se voli en član sveta KS.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 5-29/98
Gorenja vas, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorenja vas-Poljane
Karel Jezeršek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti