Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3311. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998, stran 5175.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje na 47. seji dne 23. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998
1. člen
V tretjem členu odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998 (Uradni list RS, št. 18/98) se spremeni tretji odstavek, tako da glasi:
“Občinski proračun za leto 1998 se določa v naslednjih zneskih”:
---------------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov            Račun
            in odhodkov        financiranja
                SIT             SIT
---------------------------------------------------------------
Prihodki       483,620.966,12
Odhodki       501,200.966,12         17,770.000
Primanjkljaj     17,580.000,00
Presežek             –              –
---------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-1/98
Dobrepolje, dne 23. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.
         Bilanca prihodkov in odhodkov

-----------------------------------------------------------------
Namen                 Rebalans-I - VIII/98 v SIT
-----------------------------------------------------------------
I. PRIHODKI 

Prihodki, ki se razporejajo
med republiko in občino               75,400.000,00

Prihodki, ki pripadajo občini            3,541.500,00

Finančna izravnava                 103,695.000,00

Prispevek iz naslova sofin. preko ZP        27,000.000,00

Prihodki za zagotovljeno porabo          209,636.500,00

Prihodki iz naslova davkov in drugih dajatev    70,869.037,20

Prihodki od premoženja                2,000.000,00

Prihodki iz naslova sofinanciranj          26,720.590,00

Prihodki za druge naloge              99,589.627,20

Prenos prihodkov iz preteklega leta        126,194.471,42

Prihodki iz naslova delitvene bilance        39,200.000,00

Prihodki od sofinanciranj ministrstev-dolg
za 1997                       9,000.367,50

Ostali prihodki                  174,394.838,92

-----------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI                  483,620.966,12
-----------------------------------------------------------------

II. ODHODKI

Plače, prispevki in drugi osebni prejemki      17,850.000,00

Materialni in drugi stroški             24,138.000,00

Socialni transferi                  1,908.000,00

Plačila storitev in dotacije javnim zavodom     58,588.500,00

Druga plačila storitev               15,470.000,00

Plačila obresti                     10.000,00

Subvencije in transferi v gospodarstvu       10,710.000,00

Drugi odhodki                    15,018.000,00

Tekoči odhodki                   143,692.500,00

Investicijski odhodki na področju
delovanja občine                   2,014.755,02

Investicijski odhodki na področju
družbenih dejavnosti                172,760.000,00

Investicijski odhodki na področju
gospodarske infrastrukture             160,072.168,40

Investicijski odhodki na področju
gospodarskega razvoja in drugih področjih      19,661.542,70

Investicijski odhodki               354,508.466,12

Rezerve                       3,000.000,00
-----------------------------------------------------------------

SKUPAJ ODHODKI                   501,200.966,12
-----------------------------------------------------------------

III. Primanjkljaj                  17,580.000,00
-----------------------------------------------------------------

RAČUN FINANCIRANJA
Namen Rebalans-I -VIII/98
-----------------------------------------------------------------
Odplačila kreditov                   120,000,00
-----------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti