Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1998 z dne 5. 10. 1998

Kazalo

3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1998, stran 5174.

Na podlagi 45. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in 10/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 29. in 144. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 in 39/98) je Občinski svet občine Bohinj na 43. seji dne 16. septembra 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1998
1. člen
Spremeni se 4. člen odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1998 (Uradni list RS, št. 3/98) in glasi:
Proračun Občine Bohinj za leto 1998 obsega prihodke v višini 466,642.537 SIT in odhodke v višini 465,742.537 SIT. Presežek rednega dela proračuna je 900.000 SIT.
Račun financiranja Občine Bohinj za leto 1998 obsega odhodke v višini 900.000 SIT.
I. Prihodki občine za financiranje javne porabe so:               SIT
– prihodki za zagotovljeno porabo                    269,813.000
– prihodki za druge naloge                       171,448.801
– prenos prihodkov iz preteklega leta                  25,380.736
Prihodki skupaj                             466,642.537
Prihodki so razporejeni na:
– tekoče odhodke                            314,946.789
– investicijske odhodke                         145,382.155
– rezerve                                 5,413.593
Razporejeni odhodki skupaj                       465,742.537
Presežek                                  900.000
II. Račun financiranja vsebuje:
– odplačila kreditov                            900.000
Neto zadolževanje proračuna – primanjkljaj                 900.000
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5% prihodkov oziroma 2,206.310 SIT.
3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
V tekočo proračunsko rezervo se izloči 1,19% prihodkov od zagotovljene porabe oziroma 3,207.283 SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 032-00-34/98
Bohinjska Bistrica, dne 16. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti