Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3295. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žiri, stran 5158.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/98) in 15. člena statuta Občine Žiri (UVG, št. 1/95) je Občinski svet občine Žiri na 3. izredni seji dne 22. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žiri
I
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žiri.
II
Stroški volilne kampanje organizatorja volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 SIT na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje organizatorja volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 SIT na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja se stroški volilne kampanje organizatorja volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 20 SIT na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerim listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 30 SIT za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV
Do delne povrnitve stroškov so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 30 SIT na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov v višini 10 SIT na pridobljeni glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
V
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Žiri v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003-33/98
Žiri, dne 22. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žiri
Marijan Žakelj, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti