Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3294. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v Občini Vojnik, stran 5157.

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 9. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Vojnik na 40. seji dne 9. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja stavbnih zemljišč v Občini Vojnik
I
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Vojnik.
II
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan 31. 12. 1997 znaša 112.000 SIT.
III
Sorazmerni del stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Vojnik znaša 14% od gradbene cene, določene v 2. členu tega sklepa. Od tega znašajo stroški individualne komunalne rabe 50% in stroški kolektivne komunalne rabe 50%. Izračun cene za posamezno lokacijo se opravi na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin.
IV
Cena m2 stavnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene določene v drugem členu tega odloka. Območja so razdeljena skladno z določili 2. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 59/97).
Odstotki za posamezno območje znašajo:
– za I. območje 1,2%,
– za II. območje 1%,
– za III. območje 0,8% (naselja, ki niso zajeta v odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik).
V
Cena m2 stanovanjske površine, komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in m2 se med letom valorizira v skladu z indeksom cen stanovanjske gradnje po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije združenja za gradbeništvo in IGM Slovenije.
VI
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati na območju Občine Vojnik odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Celje (Uradni list RS, št. 65/94).
VII
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 448-3/98-2
Vojnik, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti