Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3291. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot za prve volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič, stran 5148.

Na podlagi 19. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97 in 10/98), 109. in 114. člen zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95), 8. in 9.a člen statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, 33/97 in 67/98) je Občinski svet občine Tržič na 14. seji dne 23. septembra 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti ter določitvi volilnih enot za prve volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič
1. člen
S tem odlokom se za prve volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič določa število članov v posameznih svetih krajevnih skupnosti ter določa volilne enote za izvedbo volitev članov v svete krajevnih skupnosti.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje celotne krajevne skupnosti, za območje enega ali več naselij ali del naselja. Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevnih skupnosti v svetu teh skupnosti, volitve pa potekajo po večinskem sistemu.
3. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču se določi 5 volilnih enot, v katerih se voli skupaj enajst članov:
1. volilna enota obsega: Pot na Bistriško planino, Bistrico, Pod gradom, Begunjsko cesto, razen h. št. 2, Pod Šijo, Zelenico, Kovorsko cesto, h. št. 2 in 4. Voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega: Deteljico, Begunjsko cesto h. št. 2. Voli se dva člana sveta.
3. volilna enota obsega: Kovorsko cesto h. št. 1, 3, 5 do 33, 37 in 39. Voli se dva člana sveta.
4. volilna enota obsega: Kovorsko cesto h. št. 35, 41 do 74, Ročevnico, Cesto na Loko h. št. 16 do 20, Na logu, Na jasi. Voli se tri člane sveta.
5. volilna enota obsega: Cesto na Loko h. št. 1-15, Cesto Ste Marie aux Mines, razen h. št. 1 do 3, Spodnjo Bistrico. Voli se en član sveta.
4. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Brezje pri Tržiču se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega naselja Brezje pri Tržiču, Hudi graben, Hušico in Visoče. V volilni enoti se voli pet članov sveta.
5. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Jelendol se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega naselji Dolina in Jelendol. V volilni enoti se voli pet članov sveta.
6. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kovor se določita dve volilni enoti, v katerih se voli skupaj devet članov sveta.
1. volilna enota obsega območje naselja Kovor. Voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega območja naselij Brdo, Hudo, Loka in Zvirče. Voli se šest članov sveta.
7. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Križe se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega naselja Gozd, Križe in Retnje h. št. 1 do 11, 31 do 37/a ter 49. Voli se devet članov sveta.
8. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Leše se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega naselja Leše, Paloviče, Popovo in Vadiče. Voli se pet članov sveta.
9. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Lom pod Storžičem se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega naselja Grahovše, Lom pod Storžičem in Potarje. Voli se sedem članov sveta.
10. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Podljubelj se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega naselje Podljubelj. Voli se sedem članov sveta.
11. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Pristava se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega naselje Pristava. Voli se sedem članov sveta.
12. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Ravne se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega Muzejsko ulico 12, Pot na Pilarno, Pot na Zali rovt, Ravne, Koroško cesto h. št. 31, 33, 33/a, 80, 82, 84, 84/a, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 in Za jezom. Voli se devet članov sveta.
13. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Sebenje se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega naselja Breg ob Bistrici, Retnje h. št. 12-30, 38-48, 53, 54 in 56, Sebenje in Žiganjo vas. Voli se sedem članov sveta.
14. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Senično se za celotno območje krajevne skupnosti določi ena volilna enota, ki obsega naselja Novake, Senično, Spodnje Veterno in Zgornje Veterno. Voli se pet članov sveta.
15. člen
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Tržič mesto se določi šest volilnih enot, v katerih se voli skupaj enajst članov sveta.
1. volilna enota obsega: Partizansko ulico h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/a, 14, 16, 18, 20, 22, Trg svobode, Za Mošenikom h. št. 1-9, Kovaško ulico, Prehod, Blejsko cesto, Paradiž in Balos. Voli se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega: Predilniško cesto, Kranjsko cesto, Cesto Ste Marie aux Mines h. št. od 1-3, Virje h. št. 2, 2/a, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 in Presko. Voli se dva člana sveta.
3. volilna enota obsega: Cankarjevo cesto h. št. od 13-19 in od 21-32, Kosarsko ulico h. št. 2, 4, 6, 8, Kukovniško pot, Kurnikovo pot, Cerkveno ulico, Virje h. št.3, 3/a, 3/b, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17 in 19-42. Voli se dva člana sveta.
4. volilna enota obsega: Cankarjevo cesto h. št. od 1-12 ter 20, Virje h. št. 1, 1/a, Kosarsko ulico h. št. 1, 3, 5, 7, 9, 9/a. Voli se dva člana sveta.
5. volilna enota obsega: Za Mošenikom h. št. 10-25, Čevljarsko ulico, Fužinsko ulico, Koroško cesto h. št. 1-30/a, 32, 34-66, Muzejsko ulico razen h. št. 12, Partizansko ulico h. št. 1, 1/a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Šolsko ulico in Usnjarsko ulico. Voli se dva člana sveta.
6. volilna enota obsega: naselje Čadovlje pri Tržiču in Slap. Voli se en član sveta.
16. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, sedeži volilnih komisij krajevnih skupnosti pa na sedežih posameznih krajevnih skupnosti.
17. člen
Občinska volilna komisija:
1. skrbi za zakonitost volitev v svete krajevnih skupnosti,
2. potrjuje in sestavlja posamične kandidature oziroma liste kandidatov,
3. določa volišča,
4. imenuje volilne odbore,
5. ugotavlja rezultate glasovanja, razglaša izid volitev in daje poročila o izidu volitev,
6. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, zlasti določa enotne standarde za volilni material, obvešča volivce, pripravi glasovnice, izdaja potrdila o izvolitvi in opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
18. člen
Volilne komisije krajevnih skupnosti:
1. opravljajo neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami, kolikor ga ne opravi občinska volilna komisija,
2. ugotavlja izid glasovanja v KS.
19. člen
Mandatna doba svetov krajevnih skupnosti, izvoljenih na prvih volitvah, traja do naslednjih rednih volitev v občinski svet, sicer pa traja mandatna doba svetov krajevnih skupnosti štiri leta.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-01/96-06
Tržič, dne 23. septembra 1998.
Podpredsednica
Občinskega sveta
občine Tržič
Marija Šimenko Vodnjov l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti