Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3288. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta, stran 5145.

Na podlagi 31., 34., 35. in 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 37. člena zakona o urejanju naselij in dugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90), 2. člena zakona o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na 44. redni seji dne 24. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec, ki se nanašajo na novelacije urbanističnih zasnov naselij Slovenj Gradec, Podgorje, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Tomaška in Turiška vas, Pameče–Troblje in Sele–Vrhe
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec, ki se nanašajo na novelacije urbanističnih zasnov naselij Slovenj Gradec.
II
Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4.
III
V času javne razgrnitve se mora osnutek javno obravnavati. Uprava za urejanje prostora in varstvo okolja skupaj z izdelovalcem strokovnih podlag organizira javno obravnavo po primestnih vaških skupnostih in četrtnih skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec. Za posamezna področja pa tudi z drugimi organizacijami in skupnostmi. O času in kraju javnih obravnav se obvesti občane na krajevno običajen način.
IV
Občani in drugi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge na osnutek v kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na Upravo za urejanje prostora in varstvo okolja, Glavni trg 1, Slovenj Gradec, do zaključno zadnjega dneva javne razgrnitve.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350031-01/97
Slovenj Gradec, dne 24. septembra 1998.
Predsednik
Sveta
mestne občine Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost