Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3281. Odlok o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci, stran 5142.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98), določil statutov krajevnih skupnosti Občine Puconci in 20. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97 in 47/98) je Občinski svet občine Puconci na 36. seji, dne 14. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci
1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Puconci in volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti in druga vprašanja, pomembna za pripravo in izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti.
2. člen
Območje Občine Puconci je razdeljeno na 10 krajevnih skupnosti:
1. KS Bodonci, ki obsega naselje Bodonci in Vadarci,
2. KS Bokrači, ki obsega naselje Bokrači,
3. KS Brezovci, ki obsega naselje Brezovci, Lemerje in Predanovci,
4. KS Dolina, ki obsega naselje Dolina,
5. KS Gorica, ki obsega naselje Gorica,
6. KS Mačkovci, ki obsega naselje Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci in Prosečka vas,
7. KS Puconci, ki obsega naselje Puconci,
8. KS Šalamenci, ki obsega naselje Šalamenci,
9. KS Vaneča, ki obsega naselje Vaneča,
10. KS Zenkovci, ki obsega naselje Beznovci, Puževci, Strukovci in Zenkovci.
3. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselja.
4. člen
Za volitve članov Sveta KS Bodonci se določita 2 volilni enoti, v katerih se voli skupno devet članov sveta KS.
1. volilna enota obsega naselje Bodonci – voli se pet članov sveta,
2. volilna enota obsega naselje Vadarci – voli se štiri člane sveta.
5. člen
Za volitve članov Sveta KS Bokrači se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Bokrači.
Voli se tri člane sveta.
6. člen
Za volitve članov Sveta KS Brezovci se določijo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno devet članov sveta KS.
1. volilna enota obsega naselje Brezovci – voli se tri člane sveta.
2. volilna enota obsega naselje Lemerje – voli se tri člane sveta.
3. volilna enota obsega naselje Predanovci – voli se tri člane sveta.
7. člen
Za volitve članov KS Dolina se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Dolina.
Voli se pet članov sveta.
8. člen
Za volitve članov Sveta KS Gorica se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Gorica.
Voli se pet članov sveta.
9. člen
Za volitve članov Sveta KS Mačkovci se določi 8 volilnih enot, v katerih se voli skupno osem članov sveta.
1. volilna enota obsega naselje Dankovci – voli se en član sveta.
2. volilna enota obsega naselje Kuštanovci – voli se en član sveta.
3. volilna enota obsega naselje Mačkovci – voli se en član sveta.
4. volilna enota obsega naselje Moščanci – voli se en član sveta.
5. volilna enota obsega naselje Otovci – voli se en član sveta.
6. volilna enota obsega naselje Pečarovci – voli se en član sveta.
7. volilna enota obsega naselje Poznanovci – voli se en član sveta.
8. volilna enota obsega naselje Prosečka vas – voli se en član sveta.
10. člen
Za volitve članov Sveta KS Puconci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Puconci.
Voli se pet članov sveta.
11. člen
Za volitve članov Sveta KS Šalamenci se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Šalamenci.
Voli se pet članov sveta.
12. člen
Za volitve članov Sveta KS Vaneča se določi 1 volilna enota, ki obsega območje naselja Vaneča.
Voli se pet članov sveta.
13. člen
Za volitve članov Sveta KS Zenkovci se določijo 4 volilne enote, v katerih se voli skupno 9 članov sveta.
1. volilna enota obsega naselje Beznovci – voli se dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Puževci – voli se dva člana sveta.
3. volilna enota obsega naselje Strukovci – voli se dva člana sveta.
4. volilna enota obsega naselje Zenkovci – voli se tri člane sveta.
14. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija in volilni odbori KS skladno z zakonom o lokalnih volitvah.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za prve volitve v Svet krajevne skupnosti Puconci (Uradni list RS, št. 76/97) in odlok o določitvi števila članov ter števila članov volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci (Uradni list RS, št. 87/97).
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 00608-1/98
Puconci, dne 14. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti