Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3278. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v Občini Logatec, stran 5140.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 21. člena statuta Občine Logatec (LN, št. /95 in 7/95 – popr.) je Občinski svet občine Logatec na nadaljevanju 17. izredne seje dne 17. 9. 1998 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v Občini Logatec
1. člen
S tem sklepom se na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji določa obseg dovoljenih stroškov volilne kampanje ter višino delne povrnitve stroškov volilne kampanje organizatorjev oziroma kandidatov na volitvah za člane občinskega sveta in župana Občine Logatec.
2. člen
Organizator volilne kampanje za volitve v občinski svet sme porabiti za financiranje volilne kampanje največ 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Organizator volilne kampanje za volitve župana sme porabiti za financiranje volilne kampanje največ 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. V primeru drugega kroga glasovanja za volitve župana sme organizator kampanje za financiranje volilne kampanje porabiti dodatno še največ 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Osnova za obračun je 7.700 volilnih upravičencev.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje so upravičeni do delnega povračila stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje. Za delno povračilo stroškov volilne kampanje se zagotovijo sredstva v proračunu Občine Logatec.
4. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja poslati občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
5. člen
Organizatorji volilne kampanje so upravičeni do delne povrnitve stroškov volilne kampanje na podlagi dobljenih glasov, vendar zahtevek ne sme preseči dejansko ugotovljenega zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo.
6. člen
Organizator volilne kampanje za volitve v občinski svet je upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 40 tolarjev za dobljeni glas, kolikor jim pripade mandat v občinskem svetu.
Organizator volilne kampanje za volitve župana v prvem krogu je upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 30 tolarjev za dobljeni glas, kolikor prejmejo več kot 5% oddanih glasov.
Organizator volilne kampanje za volitve župana v drugem krogu je upravičen do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 15 tolarjev za dobljeni glas.
7. člen
Občina Logatec bo organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta in župana občine delno povrnila stroške volilne kampanje na njihovo upravičeno zahtevo najkasneje v roku treh mesecev na podlagi zahtevka in potrjenega poročila iz 4. člena tega sklepa.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o financiranju volilne kampanje v Občini Logatec (LN, št. 9/94).
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-2/98
Logatec, dne 17. septembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Logatec
Sonja Mihelčič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti