Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3274. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Krško, stran 5138.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in 10/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 37. seji dne 10. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Krško
1. člen
V odloku o javnem redu in miru v Občini Krško (Uradni list RS, št. 21/92) se za 8. členom dodata dva nova člena, ki glasita:
»8.a člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti občinsko cesto in druge javne površine, ki so jih onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom pri vožnji ali obračanju teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih ter gozdnih površin.
Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.
Vzdrževalci oziroma upravljavci cest so dolžni zaradi varnosti prometa in čistoče pravočasno, predvsem pa ob koncu izvajanja zimske službe odstraniti z asfaltnih ulic in pločnikov pesek, ki so ga posipali zaradi poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin.
8.b člen
Pooblaščena oseba, ki izvaja komunalni nadzor lahko zaradi varstva zunanjega videza naselij ali nemotenega in varnega prometa na občinskih cestah odredi odvoz ali druge potrebne ukrepe nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili ter počitniškimi prikolicami.
Za zapuščeno vozilo se šteje motorno vozilo na cesti, parkirnem prostoru, zeleni, kmetijski, gozdni ali drugi javni površini, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano ali je huje poškodovano oziroma zanj nihče ne skrbi.
Postopek, način odvoza in druge potrebne ukrepe nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili ter počitniškimi prikolicami, predpiše občinski svet s pravilnikom.«.
2. člen
V odloku se povsod, kjer se uporablja okrajšava »SLT« le-to nadomesti z okrajšavo »SIT«.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena odloka se številka »3.500« nadomesti s številko »14.000«, številka »30.000« pa s številko »360.000«.
V drugem odstavku se številka »2.500« nadomesti s številko »10.000«, številka »5.000« pa s številko »60.000«.
V tretjem odstavku se številka »2.000« nadomesti s številko »8.000«, številka »5.000« pa s številko »60.000«.
4. člen
V 12. členu odloka se številka »3.000« nadomesti s številko »12.000«, številka »30.000« s številko »360.000«, številka »2.500« s številko »10.000«, številki »5.000« s številkama »60.000« in številka »2.000« s številko »8.000«.
Na koncu 12. člena se pred besedno zvezo »tega odloka« doda »ter 8.a člena«.
5. člen
V 13. členu odloka se številka »2.000« nadomesti s številko »8.000«, številka »5.000« pa s številko »60.000«.
6. člen
V prvem odstavku 14. člena odloka se številka »2.500« nadomesti s številko »10.000«.
V drugem odstavku se številki »5.000« nadomestita s številkama »60.000«, številka »2.500« pa s številko »10.000«.
7. člen
Spremeni se 15. člen tako, da glasi:
»Pristojen inšpektor, delavec policije oziroma pooblaščena oseba za komunalni nadzor, lahko izrečejo in izterjajo denarno kazen od storilca takoj na mestu za posamezen prekršek iz 14. člena tega odloka.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-222-1/92
Krško, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti