Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1998 z dne 2. 10. 1998

Kazalo

3272. Plakatna mesta za redne lokalne volitve članov občinskega sveta in župana, stran 5135.

Župan Občine Kidričevo na podlagi tretjega odstavka 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 23. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) objavlja
P L A K A T N A M E S T A
za redne lokalne volitve članov občinskega sveta in župana
1
S to objavo se podrobneje ureja način in pogoji oglaševanja (plakatiranja) in nameščanja panojev za čas volilne kampanje ob rednih volitvah članov občinskega sveta in župana.
2
Občina Kidričevo ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizatorjem) naslednje vrste oglasnih mest:
– stalne samostojno stoječe table,
– prenosne table (panoji).
Na obstoječih mestih (tablah) je dovoljeno namestiti le en plakat največje velikosti 594 × 841 mm (format A1).
3
Oglasna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Občine Kidričevo.
4
Plakatiranje v Občini Kidričevo izvaja družba Revital, d.o.o., Tovarniška c. 10, 2325 Kidričevo.
Kontaktna oseba je Janez Kostanjevec, tel. 062/796-979.
5
Organizatorji morajo poslati vloge najkasneje do 30. 10. 1998 na družbo Revital, d.o.o., Tovarniška c. 10, 2325 Kidričevo, z oznako “volilna kampanja”.
6
Družba Revital, d.o.o., Tovarniška c. 10, 2325 Kidričevo, zbere vloge organizatorjev in na podlagi načela enakopravnosti za vsakega organizatorja določi enako število oglasnih mest.
7
Plakatiranje izven določenih oglasnih mest se opravlja v soglasju z lastnikom oziroma upravljalcem stavb, drugih objektov ali zemljišč.
Za plakatiranje zunaj plakatnih mest je potrebno dovoljenje, ki ga izda pristojni organ na zahtevo organizatorja volilne kampanje.
8
Plakatiranje bo organizatorjem omogočeno do dne, ko bo organizator predložil odločbo volilne komisije o potrditvi kandidature.
9
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz drugega odstavka 8. in 9. člena zakona o volilni kampanji.
Št. 006-07/98
Kidričevo, dne 22. septembra 1998.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost